Kinderopvang

 

 

Plantage Allee 29

7031 GK Wehl

0314 - 680 650

 

Overdracht: dit ben ik boek

Voor de overdracht naar de ouders gebruiken we voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM). Tijdens de periode dat een kind gebruik maakt van de opvang, wordt de ontwikkeling van het kind op vaste momenten met de ouders besproken aan de hand van het OVM dat door de pedagogisch medewerkster is ingevuld.