“Bij Ester Gelsing Kinderopvang

                vindt ieder talent zijn plek”

Het is een lastige tijd m.b.t. de continuïteit van de opvang. Het coronavirus steekt weer meer de kop op en bij ziekteverschijnselen zullen pm-ers getest moeten worden. Dit brengt niet alleen voor de betrokken pm-er spanning met zich mee maar ook binnen de opvang, voor wat betreft het regelen van de noodzakelijke vervanging.

Het vernieuwde protocol heeft als doel alle praktische zaken nogmaals op een rij te zetten, zodat we nog steeds, op een verantwoorde manier, “Coronaproof” opvang kunnen verzorgen aan alle kinderen. We streven uiteraard naar een zo veilig en hygiënisch mogelijke werk-, leer en speelomgeving voor kinderen en medewerkers waarbij de richtlijnen van het RIVM bij onze aanpak leidend zijn en eveneens de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 als duidelijke leidraad geldt bij Corona gerelateerde klachten.

Gezondheid/ Hygiëne

Voor de gezondheid van kinderen en pm-ers is het belangrijk dat ze allemaal zo min mogelijk worden blootgesteld aan risico’s. Iedereen wast regelmatig zijn/ haar handen in overeenstemming met de richtlijn frequent, met water en zeep.

  • Hoesten en niezen in de elleboog.
  • Gebruik papieren (zak)doekjes.
  • Niet aan je gezicht zitten.

Hierbij het verzoek om bij (Corona gerelateerde) klachten bij een kind nauwlettend de beslisboom van 0 t/m groep 8 te raadplegen, deze staat op de site vermeld.

Krijgt een kind gedurende de dag koorts en zijn er binnen dit gezin nog meer kinderen aanwezig, dan zullen alle kinderen de opvang moeten verlaten.

Richtlijnen

Richtlijnen (0-4 jarigen)

-Tussen de kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

-Tussen personeel en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

-Personeelsleden houden 1,5 meter afstand van elkaar.

-Kinderen worden door één ouder/ verzorger gebracht.

-Kinderen wassen bij binnenkomst eerst hun handen, bij te kleine kinderen worden de handen door een pm-er schoongemaakt/ gedesinfecteerd.

Brengen/ ophalen

We willen u vragen de 1,5 meterregel rondom de opvanglocatie te respecteren en te handhaven. Juist op momenten waarop u aandacht heeft voor uw kind bestaat de kans dat er onoplettendheid optreed in desbetreffende omgeving.

Plantage Allee

-Kinderen worden gebracht door één ouder.

-Kinderen hebben een tas (voorzien van naam) waarin hun persoonlijke spullen zitten, deze wordt door de pm-er aangepakt en evt. uitgepakt.

-Breng- en ophaalmomenten zo kort mogelijk houden. Informatie over een kind tot 1 jaar kan via het overdrachtsschrift. Relevante informatie voor kinderen van 1 tot 4 jaar graag kort en bondig, indien gewenst kan er telefonisch contact opgenomen worden om een noodzakelijke toelichting te geven.

-Ouders van de Veldkrekels graag op dezelfde manier de kinderen blijven brengen en ophalen (vaste looproute via het speeldorp), gezien de weersveranderingen zorgt de overkapping voor een prettige overdracht bij de tafel. Andere ouders kunnen vanaf de parkeerplaats (wachtend in de auto) waarnemen of er ruimte is onder de overkapping.

Ouders van de Boomkruipers graag op dezelfde manier hun kind bij de schuifdeur (op het speelplein) blijven brengen/ overdracht verloopt via de tafel. U kunt de overkapping bij de hoofdingang gebruiken om te wachten, mits het slecht weer is. Probeert u anders vanaf de parkeerplaats alvast te bekijken, hoe druk het is en wacht even in de auto.

LET OP: neem ook tijdens het wachten de 1,5 meterregel tot de andere ouder/ verzorger in acht, als u nog niet bij de schuifdeur terecht kunt en houdt de doorloop vrij.

Oudergesprekken

Wilt u iets bespreken met de pm-er/ mentor van uw kind dan kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen. Intake- en voortgangsgesprekken (OVM) zullen met desbetreffende pm-er ook telefonisch plaatsvinden.

Veilige rondleiding

Ook in deze tijd willen wij graag tijd maken voor een aangepaste rondleiding om even sfeer te kunnen proeven, we volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Vriendelijk verzoek om deze rondleiding alleen (dus één ouder) en zonder kinderen te komen doen. Bij binnenkomst graag eerst het registratieformulier tekenen.

Op deze manier proberen we samen Corona onder controle te houden!

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! Safety first!

September 2020

Ester Gelsing Kinderopvang